Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Strona Główna

dodane dnia 2009-07-02 08:35 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

wersja archiwalnaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Dyrektormgr Aleksandra Ciaciura
Z-ca
Dyrektora d/s Pomocy Środowiskowej i Usług

mgr Teresa Kuś
Z-ca Dyrektora
d/s Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej

mgr Jan Jordanek
Z-ca Dyrektora
d/s Programów i Rehabilitacji Społecznej

mgr Małgorzata Polak
Główny
Księgowy

mgr Marzena WojtyłaAdres43-300 Bielsko-Biała, ul.Karola Miarki 11
Kontakt
tel. +48 (33) 49-95-600
fax.+48 (33) 49-95-652
e-mail:sekretariat@mops.bip.wizja.net

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza)
- wersja instalacyjna systemu dla interesantów podmiotu, służącego do prezentacji pism w postaci dokumentów elektronicznych i Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Formularze
- lokalizacja formularzy do wnoszenia pism do podmiotu.

Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884