Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Strona Główna

dodane dnia 2007-02-23 09:56 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

wersja archiwalnaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Dyrektorpełniąca obowiązki
mgr Aleksandra Ciaciura
Z-ca
Dyrektora d/s Pomocy Środowiskowej i Usług

mgr Teresa Kuś
Z-ca Dyrektora
d/s Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej

mgr Jan Jordanek
Główny
Księgowy

mgr Małgorzata PolakAdres43-300 Bielsko-Biała, ul.Karola Miarki 11
Kontakttel. +48 (33) 49-95-600
fax.+48 (33) 49-95-652
e-mail:sekretariat@mops.bip.wizja.net
Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884