Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Strona Główna

dodane dnia 2005-02-28 10:44 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalnaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Dyrektor
Naczelny
mgr
Joanna Dworniczek
Z-ca
Dyrektora d/s Pomocy Środowiskowej i Usług
mgr
Teresa Kuś
Z-ca Dyrektora
d/s Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej
mgr
Jan Jordanek
Główny
Księgowy
mgr
Małgorzata PolakAdres43-300 Bielsko-Bia³a, ul.Karola Miarki 11
Kontakttel. +48 (33) 49-87-400,401,402
fax.+48 33 49-87-886
e-mail:sekretariat@mops.bip.wizja.net
Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884