Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Strona Główna

dodane dnia 2004-08-18 12:52 przez , zatwierdzone przez

wersja archiwalnaMiejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej


Dyrektor
Naczelny
mgr Joanna Dworniczek
Z-ca
Z-ca
G³ówny KsiêgowyAdres43-300 Bielsko-Bia³a, ul.Karola Miarki 11
Kontakttel. +48 (33) 49-87-400,401,402
fax.+48 33 49-87-886
e-mail:sekretariat@mops.bip.wizja.net
Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884