Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Strona Główna

dodane dnia 2017-11-10 11:40 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir SzostokMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Dyrektormgr Aleksandra Ciaciura
Z-ca
Dyrektora d/s Pomocy Środowiskowej i Usług

mgr Teresa Kuś
Z-ca Dyrektora
d/s Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej

mgr Jan Jordanek
Z-ca Dyrektora
d/s Programów i Rehabilitacji Społecznej

mgr Małgorzata Polak
Główny
Księgowy

mgr Marzena WojtyłaAdres43-300 Bielsko-Biała, ul.Karola Miarki 11
Kontakt
tel. +48 (33) 49-95-600
fax.+48 (33) 49-95-652
e-mail:sekretariat@mops.bielsko.biala.pl


Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)
Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka


Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884


SKARGI I WNIOSKI


Skargi i wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać:

1. Osobiście u dyrekcji MOPS, ul. Miarki 11 – przyjmowanie stron we wtorki od godz. 10.00 do godz. 13.00;

2. Osobiście u kierowników poszczególnych działów – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania MOPS;

3. Pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała;

4. Pisemnie na dzienniku podawczym lub w sekretariacie MOPS, ul. Miarki 11;

5. Faksem na nr tel. (33) 4995-652;

6. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

7. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP;