Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Informacja dla osób niepełnosprawnych

dodane dnia 2017-08-28 09:02 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

U W A G A


Od dnia 8 lutego 2017r. do 30 sierpnia 2017 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmuje w trybie ciągłym wnioski na rok 2017
w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I.

W przypadku Modułu II wyznacza się okresowe cykle przyjmowania wniosków:

- od 08.02.2017r. do dnia 30.03.2017r. (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

- od 01.06.2017r. do dnia 10.10.2017r. ( dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

więcej informacji pod adresem:

http://www.pfron.org.pl