Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018.

dodane dnia 2017-07-20 07:50 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki do wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy będą wydawane w Dziale Świadczeń Rodzinnych (ul. Filarowa 50) oraz zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej tutejszego Ośrodka po ogłoszeniu aktów wykonawczych (tj. rozporządzeń) regulujących sposób i tryb postępowania w powyższych sprawach.