Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku MOPS w Bielsku-Białej

dodane dnia 2016-02-29 15:25 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

wersja archiwalna