:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2017-08-28


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018. 2017-07-20


Informacja dotycząca wyboru partnera w związku z ogłoszonym w dniu 10 października 2016 r. otwartym naborem partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej" 2017-04-21


Miasto Bielsko-Biała w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r. realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość". 2017-02-15


Informacja w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-03


Zarządzenie wewnętrzne nr: DPU.020.38.2016 Dyrektora MOPS w Bielsku - Białej z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zawarcia umowy powierzenia realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi. 2016-11-28


UWAGA STUDENCI! wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku 2016-11-03


Miejski Ośrodek pomocy społecznej w Bielsku-Białej wraz z Partnerem – Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”, od maja 2016 roku, rozpoczął realizację projektu pn.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2016-09-12


Informacja w sprawie świadczenia rodzicielskiego 2016-01-12


Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” 2015-04-22


UWAGA Od dnia 1 stycznia 2015r.zmienia się siedziba Działu Rehabilitacji Społecznej 2014-12-15


Informacja dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013r. 2014-05-16


Projekt „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON” 2013-07-02


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2012-09-06


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2012-06-11


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ ZAPRASZA CHĘTNYCH DO PRACY W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZY! 2011-11-09