:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    


Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok 2017-03-02


Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2014r. 2016-01-13


Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2013r. 2016-01-13


Świadczenia Wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej 2013-02-15