:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2018-01-08


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2018-01-02


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-27


Informacja o wynikach postępowania na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w poszczególnych obiektach MOPS Bielsko-Biała 2017-12-20


Informacja o nieudzieleniu zamówienia w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów dla animatorów społecznych z zapewnieniem serwisu kawowego. 2017-12-13


Informacja o nieudzieleniu zamówienia w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2017-12-11


Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: organizacja szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej pt. Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie 2017-11-21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na zadnie pn.: Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-11-21


Informacja o wyniku konkursu ofert na zadania pn.: organizacja szkolenia dla funkcjonaruszy Policji w Bielsku-Białej pt. Przeprowadzenie skutecznej interwencji wobec osób z problemem przemocy w rodzinie i uzależnień. 2017-10-27


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-10-27


Informacja o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Trening gospodarowania własnym budżetem - I edycja" 2017-10-24


Informacja o wyniku konkursu ofert na zadanie pn.: Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-10-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-10-12


Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn.: Organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych - Szkoła dla rodziców 2017-10-11


Informacja o wynikach postępowania dotyczącego świadczenia usług sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku przy Placu Ratuszowym 9 2017-09-28


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na świadczenie usługi cateringowej 2017-09-22


Informacja o wyniku konkursu ofert na organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-09-21


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kurs pierwszej Pomocy" 2017-09-15


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Trening kompetencji rodzicielskich - szkoła dla rodziców i wychowawców - I stopień" 2017-09-13


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na świadczenie usługi superwizji 2017-09-11


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.: "Świadczenie usługi cateringowej" 2017-09-11


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla beneficjentów Projektu pn.: 2017-07-05


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu Grafiki komputerowej z elementami programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, GIMP dla beneficjenta Projektu pn.: 2017-06-29


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-27


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-27


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-14


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-14


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-08


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjenta Projektu pn. "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-24


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-23


Zawiadomienie o unieważnieniu posteępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-05-23


Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-16


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-04-28


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-25


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu Grafiki komputerowej z elementami programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, GIMP dla beneficjenta Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-25


Informacja w sprawie zawarcia umowy powierzenia realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2017-04-20


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjentów pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-06


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn. "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-03-22


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów Projektu pn. "Bielsko-Biała łączy ludzi" - MOPS Bielsko-Biała 2017-03-20


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z praktycznym kursem prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców ciężarówek, a także praktycznego kursu prawa jazdy kat. CE dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-03-17


Zapytanie ofertowe - Samochód dostawczy 2017-02-15


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 2017-01-19


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej" 2017-01-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-21


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-02


Unieważnienie postępowania dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-10-25


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-21


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej z upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2016-10-17


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego na świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu samotnych osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, zwanej dalej Teleopieką 2016-10-10


Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2016-09-29


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek oraz kursu prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów, dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu ECDL e-citizen wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-06-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców miasta Bielska-Białej 2016-04-19


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla beneficjentów Projektu pt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-04-19


Przetarg nieograniczony na zapewnienie opieki nad osobami zaleznymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi na czas uczestnictwa w zajęciach beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-04-05


Zawiadomienie o wyoborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku MOPS w Bielsku-Białej 2016-03-10


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2015-12-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia świadczenia usług opiekuńczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2015-027736 2015-04-15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-04-09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-04-09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu ogrodnika terenów zielonych z obsługą i eksploatacją kosiarek i wykaszarek dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-03-17


Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu masażu dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-02-10


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-01-21


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-16


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-16


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu masażu dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-01-14


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-12-30


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2014-12-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące dostawy artykułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-11-27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-11-04


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę artkułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-07-22


Zawiadmienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2014-07-17


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-07-15


Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej dla kierowców ciężarówek. 2014-05-28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę artkułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-04-14


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-04-11


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bielska-Białej z realizacją programu profilaktycznego 2014-02-20


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-02-14


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-01-31


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-01-30


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wykonania i dostawy druków, plakatów i ulotek dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-01-21


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pogrzebowych z kremacją dla MOPS w Bielsku-Białej 2013-12-17


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2013-12-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2013-12-13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2013-06-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodziezy z terenu Miasta Bielska-Białej z reali 2013-05-15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania w spr. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla MOPS w 2013-03-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych oraz niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-23


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostawę druków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz 2013-01-14


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-02


Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białe 2012-12-27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biel 2012-12-07


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę rurociągów wodnych w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: 2012-09-17


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opieki nad dziećmi. 2012-08-27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-22


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek 2012-04-19


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bielska-Białej 2012-04-18


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wykonania i dostawy druków, ulotek, map i książek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-01-24


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-01-18