:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    


Dział Czynszów 2017-05-09


Dział Usług Opiekuńczych 2017-04-26


Dział Pieczy Zastępczej 2017-02-13


Dział Pomocy Środowiskowej 2015-12-18


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-03-03


Dział ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii 2009-07-08


Dział Świadczeń Rodzinnych 2006-05-18