:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    

Dział Rehabilitacji Społecznej artykuł wyświetlony 5454 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2017-10-26 08:52

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Śląski w Katowicach informuje, że w dniu 25 lutego 2016r. Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz ustalił terminy na składanie do Oddziałów:
a) Wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B,C,D,F i G programu od dnia 29 lutego do dnia 25 kwietnia 2016
b) Wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 29 lutego do dnia 30 listopada 2016r.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce : Programy i zadania PFRON, Programy realizowane obecnie.

Obszary programu które będą realizowane w 2016 r:
a) Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
b) Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawych
c) Obszar D – likwidacja barier transportowych
d) Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
e) Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ realizuje zadania powiatu dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721)

Do zadań powiatu, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą:

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
- finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

WARUNKI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- kryterium dochodowe
50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub
65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.


Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Druki wniosków można pobrać i złożyć w Dziale Rehabilitacji Społecznej ul. Plac Opatrzności Bożej 18 w Bielsku - Białej
w godzinach pracy działu :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od 7:30 do 15:30

Druki są dostępne również w okienku informacji MOPS w Bielsku - Białej, ul. Karola Miarki 11 (pawilon A)

Kierownik: Iwona Stępniak
tel: 33 496 82 52


Wszelkie informacje dotyczące pracy Działu można uzyskać pod
nr tel.: (0-33) 496 82 53

Druki wniosków do pobrania poniżej.

*Przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Lista załączników do artykułu :

  wniosek_na_sport.doc 61.5 KB
  informacje_dot_dofinansowania_pfron.pdf 925.34 KB
  wniosek_na_bariery.doc.doc 87 KB
  wniosek_na_turnus.docx 25.16 KB
  wniosek_ortopedyczny.doc 79 KB
  wniosek_rehabilitacyjny.doc 80 KB
  wniosek_lekarski.doc 28 KB
  rozliczenie_sportu.doc 48.5 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-24 13:30 dodanie artykułu
2 2009-01-02 10:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2012-09-26 09:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-09-03 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-02-25 09:48 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2014-08-20 08:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-09-16 10:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-01-08 09:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-03-04 15:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2015-03-04 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2015-04-30 08:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2015-06-23 10:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2015-07-02 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2015-12-16 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2015-12-16 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2015-12-30 09:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2016-01-18 11:33 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2016-02-17 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2016-03-18 13:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2016-12-23 09:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2016-12-28 08:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2017-10-26 08:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok