:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Rehabilitacji Społecznej artykuł wyświetlony 4771 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2014-02-25 09:48

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

U W A G A


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ realizuje zadania powiatu dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721)

Do zadań powiatu, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą:

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
- finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

WARUNKI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- kryterium dochodowe
50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub
65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.


Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Druki wniosków można pobrać i złożyć w Dziale Rehabilitacji Społecznej ul. Lipnicka 36 w Bielsku - Białej
w godzinach pracy działu :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od 7:30 do 15:30

Druki są dostępne również w okienku informacji MOPS w Bielsku - Białej, ul. Karola Miarki 11 (pawilon A)

Kierownik: Iwona Stępniak
tel: 33 496 82 52


Wszelkie informacje dotyczące pracy Działu można uzyskać pod
nr tel.: (0-33) 496 82 53

Druki wniosków do pobrania poniżej.

*Przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Lista załączników do artykułu :

  zasady_sprzet_reh_dla_osob_niepelnosprawnych.pdf 188.92 KB
  zasady_przedmioty_ortopedyczne.pdf 307.86 KB
  zasady_bariery_architektoniczne.pdf 537.25 KB
  zarzadzenie.pdf 551.01 KB
  zarzadzenie2.pdf 59.29 KB
  zasady_sport.pdf 397.47 KB
  zasady_turnus_rehabilitacyjny_niepelnosprawni.pdf 141.86 KB
  zarzadzenie_z_28_03_2013r.doc 32 KB
  wniosek_na_bariery.doc 82.5 KB
  wniosek_na_sprzet_rehabilitacyjny.doc 77 KB
  wniosek_na_turnus.doc 39.5 KB
  wniosek_ortopedyczny.doc 71.5 KB
  wniosek_lekarski.doc 28 KB
  wniosek_na_sport.doc 67 KB
  zasady_sprzet_rehabilitacyjny.doc 26.5 KB
  rozliczenie_sportu.doc 48.5 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-24 13:30 dodanie artykułu
2 2009-01-02 10:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2012-09-26 09:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-09-03 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-02-25 09:48 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2014-08-20 08:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-09-16 10:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-01-08 09:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-03-04 15:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2015-03-04 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2015-04-30 08:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2015-06-23 10:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2015-07-02 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2015-12-16 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2015-12-16 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2015-12-30 09:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2016-01-18 11:33 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2016-02-17 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2016-03-18 13:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2016-12-23 09:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2016-12-28 08:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2017-10-26 08:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok