:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Zespół poradnictwa specjalistycznego artykuł wyświetlony 1354 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-08-13 08:18

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W Bielsku-Białej
Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 19

czynny: od poniedziałku do piątku
Telefon: 33 4998940
Dyżury pracowników:
• poniedziałek od 7.30 do 18.30
• wtorek 7.30 do 15.30
• środa 7.30 do 18.00
• czwartek i piątek od 7.30 do 15.30
Rejestracja w godzinach od 7.30 do 15.30
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Bielska- Białej w szczególności dla:
• osób i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej,
• rodzin zastępczych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
• pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych
• rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
• osób współuzależnionych,
• młodzieży zagrożonej uzależnieniem
• dorosłych dzieci alkoholików
• rodzin, w których występują problemy wychowawcze.
• małżeństw i rodzin w kryzysie

Proponujemy;
• - poradnictwo psychologiczne
• - mediacje rodzinne
• - terapię indywidualną
• - terapię rodzinną
• - terapię małżeńską
• - konsultacje pedagogiczne
• - udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych
• - zajęcia psychoedukacyjne dla dorosłych dzieci alkoholików lub narkomanów


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-06-14 08:46 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2013-08-13 08:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-08-13 08:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-08-13 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-07-01 10:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2015-04-22 12:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok