:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności artykuł wyświetlony 4995 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2011-03-22 08:31

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Jacek Baczak

• Adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

• Tel.: 338151916, tel/fax: 334960389

• Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
wtorek 8:00 do 16:00


Budynek zaopatrzony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej realizuje zadania powiatu wynikające z rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/. Zespół funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od dnia 1 stycznia 2009 roku. Rozpatruje wnioski o wydanie:
- orzeczenia o niepełnosprawności /zaliczeniu bądź niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych/ osób w wieku do 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny/ osób w wieku od 16 roku życia.
Orzeczenia o niepełnosprawności /„dziecięce”/ wydawane są na czas określony, najdalej do dnia 16 urodzin dziecka. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /„dorosłe”/ wydawane są na czas określony lub na stałe. Ponadto Zespół wydaje na wniosek klienta posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności - legitymację osoby niepełnosprawnej, zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. Orzeczenia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.Nr 139 poz. 1328 z późn.zm.) wydają dwuosobowe składy orzekające Zespołu, w których przewodniczącym jest zawsze lekarz medycyny. Zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek klienta - zostaje przesłane pocztą z wyprzedzeniem minimum siedem dni przed terminem posiedzenia. Orzekanie odbywa się w trybie bezpośredniego udziału w posiedzeniu lub w trybie zaocznym /bez udziału w posiedzeniu/ na podstawie dokumentacji i wywiadu, po spełnieniu warunków określonych we wspomnianym powyżej rozporządzeniu z 15 lipca 2003 r.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 - 18.30, we wtorek od godz. 16.00.
Kompletny wniosek o wydanie orzeczenia /zarówno o stopniu niepełnosprawności jak i o niepełnosprawności/ składa się z formularza wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. Formularze druków do pobrania znajdują na niniejszej stronie. Wniosek z tytułu kontynuacji ważności orzeczenia należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed terminem upływu ważności poprzedniego orzeczenia. Wniosek z tytułu pogorszenia/zmiany/ stanu zdrowia może być składany bez względu na termin ważności poprzedniego orzeczenia.

Druki Wniosków do pobrania poniżej.


Przewodniczący Miejskiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Jacek Baczak
Lista załączników do artykułu :

  wniosek_legitymacja_dorosli.pdf 139.97 KB
  wniosek_legitymacja_dzieci.pdf 164.6 KB
  wniosek_orzeczenie_dorosli.pdf 159.45 KB
  wniosek_orzeczenie_dzieci.pdf 83.93 KB
  zaswiadczenie_lekarskie.pdf 151.32 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 1970-01-01 01:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok
2 2010-09-03 12:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2010-09-03 13:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2011-03-22 08:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2012-04-11 07:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2014-07-25 10:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-11-19 08:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-04-30 08:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-06-15 08:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2015-06-15 08:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2016-01-18 11:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2016-01-20 11:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2017-08-10 09:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2017-09-14 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok