:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Administracja MOPS artykuł wyświetlony 4519 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2011-02-03 15:01

Dział Osobowo-Organizacyjny


Do zadań Działu Osobowo-Organizacyjnego należy planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, prowadzenie sprawozdawczości, dokumentacji, ewidencji, statystyki oraz analizowanie i kontrolowanie całokształtu spraw w zakresie:

a) spraw osobowych,
b) spraw organizacyjnych,
c) gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Szczegółowy zakres zadań działu jest zapisany w § 14 Regulaminu Organizacyjnego MOPS.

Siedziba działu:
Karola Miarki 11
pokój: 315
Telefon: 033 4995 685


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-18 13:42 dodanie artykułu
2 2005-09-14 07:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2011-02-03 15:01 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok