:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Archiwum artykułów Przeniesiony do archiwum


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2018-01-08


Strona Główna 2018-01-04


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2018-01-02


Informacja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-29


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie "Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-27


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-27


Informacje z otwarcia ofert w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2017-12-21


Zaprosznie do złożenia ofert na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w poszczególnych obiektach MOPS Bielsko-Biała 2017-12-20


Informacje z otwarcia ofert w sprawie "Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-20


Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2017-12-20


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2017-12-18


Informacja z otwarcia ofert w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-18


Informacje z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów dla animatorów społecznych z zapewnieniem serwisu kawowego. 2017-12-13


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-13


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-12-11


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2017-12-11


Zaprosznie do złożenia ofert na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w poszczególnych obiektach MOPS Bielsko-Biała 2017-12-11


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu - Usługi na przeprowadzenie warsztatów dla animatorów społecznych z zapewnieniem serwisu kawowego. 2017-12-07


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu - Usługi na przeprowadzenie warsztatów dla animatorów społecznych z zapewnieniem serwisu kawowego. 2017-12-07


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia usług pocztowych na potrzeby MOPS w Bieslku-Białej" 2017-12-06


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świedczeń 2017-12-05


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu - Usługi na przeprowadzenie warsztatów dla animatorów społecznych z zapewnieniem serwisu kawowego. 2017-12-05


Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi na przeprowadzenie warsztatów dla animatorów społecznych z zapewnieniem serwisu kawowego. 2017-12-05


Stypendia szkolne 2017-12-01


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-11-30


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-11-22


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2017-11-22


Stypendia szkolne 2017-11-22


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej pt. Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie 2017-11-21


Informacja z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony na zadnie pn.: Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-11-21


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świedczeń 2017-11-16


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-11-15


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2017-11-15


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2017-11-15


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2017-11-15


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2017-11-15


Przetarg nieograniczony na zadnie pn.: Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-11-13


Strona Główna 2017-11-10


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieslku-Białej pt. Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie 2017-11-08


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieslku-Białej pt. Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie 2017-11-08


Przetarg nieograniczony na zadnie pn.: Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-11-03


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla funkcjonaruszy Policji w Bielsku-Białej pt. Przeprowadzenie skutecznej interwencji wobec osób z problemem przemocy w rodzinie i uzależnień. 2017-10-27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-10-27


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-10-27


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-10-26


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2017-10-26


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Trening gospodarowania własnym budżetem - I edycja" 2017-10-24


Informacja z otwarcia ofert w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-10-19


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-10-17


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla funkcjonaruszy Policji w Bielsku-Białej pt. Przeprowadzenie skutecznej interwencji wobec osób z problemem przemocy w rodzinie i uzależnień. 2017-10-16


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-10-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-10-12


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-10-11


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: Organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych - Szkoła dla rodziców 2017-10-11


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2017-10-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 informuje o wynikua naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-10-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-10-10


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-10-09


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: Organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych - Szkoła dla rodziców 2017-10-02


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-10-02


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-10-02


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-09-29


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku przy Placu Ratuszowym 9 - w związku z zmianą załącznika nr 1 i 2, termin składania ofert został przedłużony do 27.09.2017 2017-09-28


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-09-27


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku przy Placu Ratuszowym 9 - w związku z zmianą załącznika nr 2, termin składania ofert został przedłużony do 27.09.2017 2017-09-25


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku przy Placu Ratuszowym 9 2017-09-25


ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: 2017-09-22


ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Świadczenie usługi cateringowej" 2017-09-22


Informacja o wyniku konkursu ofert na organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-09-21


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-09-21


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-09-21


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kurs pierwszej pomocy" 2017-09-15


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2017-09-14


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Trening kompetencji rodzicielskich - szkoła dla rodziców i wychowawców - I stopień" 2017-09-13


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi superwizji 2017-09-11


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi superwizji 2017-09-11


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu na zadanie pn.: "Świadczenie usługi cateringowej" 2017-09-11


Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 2017-09-08


ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kurs pierwszej pomocy" 2017-09-06


ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Świadczenie usługi cateringowej" 2017-09-06


ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Trening kompetencji rodzicielskich - szkoła dla rodziców i wychowawców - I stopień" 2017-09-06


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2017-08-28


Statut 2017-08-28


Regulamin organizacyjny 2017-08-28


Stypendia szkolne 2017-08-25


ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Świadczenie usługi categingowej" 2017-08-25


ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Świadczenie usługi cateringowej" 2017-08-25


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-08-24


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: GŁÓWNEGO SPECJALISTY - 1/4 etatu w Zespole ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2017-08-18


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2017-08-10


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2017-08-02


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-08-02


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2017-08-02


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-08-01


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2017-08-01


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2017-08-01


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2017-08-01


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2017-08-01


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2017-08-01


Dział Świadczeń Rodzinnych 2017-08-01


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-07-05


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu Grafiki komputerowej z elementami programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, GIMP dla beneficjenta Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-29


Informacje z otwarcia ofert na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-27


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-27


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-19


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-06-19


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-16


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-14


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-14


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-14


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-06-08


Informacje z otwarcia ofert na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-08


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-07


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-02


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-02


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu Grafiki komputerowej z elementami programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, GIMP dla beneficjenta Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-02


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.:" Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-02


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-02


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-06-02


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-06-01


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla beneficjentów Projektu pn.: "Bieslko-Biała łączy ludzi" 2017-05-31


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-31


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-31


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu Grafiki komputerowej z elementami programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, GIMP dla beneficjenta Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-31


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-31


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-05-25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjenta Projektu pn. "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-24


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-24


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-23


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu VAN na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-05-23


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjenta Projektu pn. "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-16


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-05-16


Dział Czynszów 2017-05-09


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2017-05-08


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej 2017-04-28


Dział Usług Opiekuńczych 2017-04-26


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-04-26


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-04-26


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-25


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-25


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-25


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu Grafiki komputerowej z elementami programów: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, GIMP dla beneficjenta Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-25


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2017-04-24


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2017-04-24


Informacja dotycząca wyboru partnera w związku z ogłoszonym w dniu 10 października 2016 r. otwartym naborem partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej " 2017-04-21


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej z upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2017-04-20


Informacje z otwarcia ofert dot. zamówienia w sprawie "Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-04-20


Stypendia szkolne 2017-04-10


Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie "Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby MOPS w Bielsku-Białej" 2017-04-07


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG / MAG dla beneficjentów pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-04-06


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu operatora koparkoładowarki dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-03-22


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej z upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2017-03-21


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów Projektu pn.:"Bielsko-Biała łączy ludzi" realizowanego w MOPS Bielsku-Białej 2017-03-20


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z praktycznym kursem prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców ciężarówek, a także praktycznego kursu prawa jazdy kat. CE dla beneficjentów Projektu pn.: 2017-03-17


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów Projektu pn.: 2017-03-17


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu stylizacji i przedłużania paznokci dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-03-17


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-03-10


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z praktycznym kursem prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców ciężarówek, a także praktycznego kursu prawa jazdy kat. CE dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2017-03-08


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego 2017-03-06


Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok 2017-03-02


Nabór realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-03-01


Dom dla Bezdomnych 2017-03-01


Noclegownia 2017-03-01


Mieszkania przejściowe 2017-03-01


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2017-03-01


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2017-03-01


Dział Czynszów 2017-02-28


Dział Czynszów 2017-02-28


Stypendia szkolne 2017-02-28


Stypendia szkolne 2017-02-28


Zapytanie ofertowe - Samochód dostawczy 2017-02-15


Dział Pieczy Zastępczej 2017-02-13


Dział Pieczy Zastępczej 2017-02-13


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2017-02-13


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku nabóru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Księgowości 2017-02-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Księgowości 2017-02-10


Nabór realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-02-06


Zapytanie ofertowe - Samochód dostawczy 2017-01-27


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego 2017-01-25


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego - 1/2 etatu 2017-01-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej" 2017-01-13


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2017-01-13


Stypendia szkolne 2017-01-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-12-29


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-12-29


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2016-12-28


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2016-12-23


Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-22


Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-21


Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-21


Informacje z otwarcia ofet dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-19


Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-19


Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-19


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-15


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-15


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-09


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-06


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-12-02


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-11-30


UWAGA STUDENCI! Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2016-11-03


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-10-25


Unieważnienie postępowania dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-10-25


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-10-25


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-25


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-10-24


Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-21


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-10-21


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2016-10-18


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej z upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2016-10-17


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-14


Dział Czynszów 2016-10-14


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: 2016-10-12


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-12


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: 2016-10-12


MOPS w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu samotnych osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, zwanej dalej Teleopieką 2016-10-10


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i dzieci dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-10-10


Stypendia szkolne 2016-10-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Księgowości 2016-09-29


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej z upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadania w zakresie zapewnienia opieki nad osobami zależnymi tj. dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki 2016-09-29


MOPS w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu samotnych osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, zwanej dalej Teleopieką 2016-09-15


MOPS w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu samotnych osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, zwanej dalej Teleopieką 2016-09-12


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2016-08-30


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-08-08


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-08-08


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-08-05


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-08-05


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-08-05


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2016-08-05


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2016-08-05


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-07-28


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-21


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-21


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek oraz kursu prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów, dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-15


Dział Czynszów 2016-07-12


Stypendia szkolne 2016-07-11


Stypendia szkolne 2016-07-11


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn.: 2016-07-05


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-07-05


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Świadczeń 2016-06-30


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2016-06-29


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-06-14


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-06-14


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu ECDL e-citizen wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-06-13


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2016-06-03


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11 ogłasza nabór na dwa stanowiska urzędnicze referenta/podinspektora w Zespole Informatyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 2016-06-03


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu ECDL e-citizen wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-05-31


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu ECDL e-citizen wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-05-30


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-05-04


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-05-04


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa prawnego dla mieszkańców miasta Bielska-Białej 2016-04-19


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla beneficjentów Projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2016-04-19


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-04-15


Stypendia szkolne 2016-04-07


Nabór realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2016-04-07


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2016-04-05


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-04-01


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy Kierownika w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-03-29


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-03-24


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-03-24


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na 13 wolnych stanowisk urzędniczych referenta/podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-03-23


Strona Główna 2016-03-22


Strona Główna 2016-03-22


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-03-22


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-03-22


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-03-21


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-03-21


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2016-03-18


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2016-03-18


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-03-17


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-03-17


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-03-15


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 2016-03-15


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2016-03-15


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-03-15


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku MOPS w Bielsku-Białej 2016-03-10


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku MOPS w Bielsku-Białej 2016-03-07


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku MOPS w Bielsku-Białej 2016-03-04


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2016-03-02


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2016-03-02


Dział Czynszów 2016-03-02


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby doposażenia budynku MOPS w Bielsku-Białej 2016-02-29


Ocena zasobów pomocy społecznej 2016-02-19


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2016-02-17


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2016-01-20


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" 2016-01-19


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2016-01-18


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2016-01-18


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-01-12


Informacja w sprawie świadczenia rodzicielskiego 2016-01-12


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2016-01-12


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2016-01-12


Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz) 2016-01-12


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2016-01-12


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2016-01-12


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (otwórz) 2016-01-12


Zasiłek pielęgnacyjny (otwórz) 2016-01-12


Świadczenie pielęgnacyjne (otwórz) 2016-01-12


Zasiłek pielęgnacyjny (otwórz) 2016-01-12


Stypendia szkolne 2016-01-12


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-01-04


Dział Świadczeń Rodzinnych 2016-01-04


Zasiłek pielęgnacyjny (otwórz) 2016-01-04


Świadczenie pielęgnacyjne (otwórz) 2016-01-04


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (otwórz) 2016-01-04


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2016-01-04


Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz) 2016-01-04


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2016-01-04


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej w MOPS w Bielsku-Białej 2015-12-31


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-12-30


Dział Pomocy Środowiskowej 2015-12-18


Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2015-12-18


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-12-16


Dział Pieczy Zastępczej 2015-12-16


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-12-16


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku - Białej 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2015-12-14


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej w MOPS w Bielsku-Białej 2015-10-30


Stypendia szkolne 2015-10-27


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Świadczeń w MOPS w Bielsku-Białej 2015-10-27


Strona Główna 2015-10-08


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referenta w Zespole Informatyki w MOPS w Bielsku-Białej 2015-10-08


Stypendia szkolne 2015-10-01


Dział Pomocy Środowiskowej 2015-10-01


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-09-23


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2015-09-23


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-09-23


Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz) 2015-09-23


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2015-09-23


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-09-23


Dział Pomocy Środowiskowej 2015-08-28


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2015-08-28


Dział Czynszów 2015-08-21


Nabór realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na okres od dnia 18 sierpnia 2015r. do dnia 24 listopada 2015r. 2015-08-18


Stypendia szkolne 2015-08-03


Stypendia szkolne 2015-08-03


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-07-02


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2015-07-02


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-06-23


Nabór realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na okres od dnia 12 czerwca 2015r. do dnia 18 września 2015r. 2015-06-17


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2015-06-15


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2015-06-15


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej 2015-05-27


Dział Pieczy Zastępczej 2015-04-30


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2015-04-30


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2015-04-30


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-04-30


Zespół poradnictwa specjalistycznego 2015-04-22


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2015-04-22


Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usług opiekuńczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2015-027736 2015-04-15


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-04-09


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-04-09


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi". 2015-04-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-04-08


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-04-08


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2015-04-08


Działania wobec dłużników alimentacyjnych (otwórz) 2015-04-08


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2015-04-08


Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz) 2015-04-08


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (otwórz) 2015-04-08


Stypendia szkolne 2015-04-07


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi". 2015-03-31


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu ogrodnika terenów zielonych z obsługą i eksploatacją kosiarek i wykaszarek dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-03-17


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2015-03-05


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2015-03-05


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-03-04


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-03-04


Informacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2015-03-04


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015-03-04


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego 2015-03-04


Strona Główna 2015-03-03


Strona Główna 2015-03-03


Dział Czynszów 2015-03-03


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole Windykacji MOPS Bielsko-Biała 2015-02-27


Ocena zasobów pomocy społecznej 2015-02-25


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015-02-19


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-02-11


Działania wobec dłużników alimentacyjnych (otwórz) 2015-02-11


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2015-02-11


Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz) 2015-02-11


Świadczenie pielęgnacyjne (otwórz) 2015-02-11


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (otwórz) 2015-02-11


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2015-02-11


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu masażu dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-02-10


Dział Świadczeń Rodzinnych 2015-01-30


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-01-21


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-16


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-16


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-16


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-15


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu masażu dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2015-01-14


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2015-01-14


Stypendia szkolne 2015-01-08


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2015-01-08


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2014-12-30


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-12-30


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu masażu dla beneficjentów Projektu pn.: 2014-12-19


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu masażu dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2014-12-19


Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2014-12-18


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-12-18


Dział Czynszów 2014-12-15


UWAGA Od dnia 1 stycznia 2015r.zmienia się siedziba Działu Rehabilitacji Społecznej 2014-12-15


UWAGA Od dnia 1 stycznia 2015r.zmienia się siedziba Działu Rehabilitacji Społecznej 2014-12-15


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2014-12-08


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2014-12-05


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Usług Opiekuńczych 2014-11-28


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2014-11-19


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2014-11-13


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu pn.: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" 2014-11-12


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-11-04


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-10-22


Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-10-16


Stypendia szkolne 2014-10-16


Stypendia szkolne 2014-10-16


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2014-09-16


Nabór realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na okres od 5 wrzesień 2014 do 19 grudzień 2014r 2014-09-05


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2014-08-20


Stypendia szkolne 2014-07-28


Stypendia szkolne 2014-07-28


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2014-07-25


Przetarg nieograniczony na dostawę artkułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-07-22


Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2014-07-17


Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-07-15


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów Projektu pn.: 2014-07-11


Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-07-07


Zespół poradnictwa specjalistycznego 2014-07-01


Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-06-30


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2014-06-27


Dział Pieczy Zastępczej 2014-06-13


Dział Pieczy Zastępczej 2014-06-13


Dział Pieczy Zastępczej 2014-06-13


Strona Główna 2014-06-02


Strona Główna 2014-06-02


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Usług Opiekuńczych 2014-05-30


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej dla kierowców ciężarówek. 2014-05-28


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej dla kierowców ciężarówek. 2014-05-26


Stypendia szkolne 2014-04-15


Przetarg nieograniczony na dostawę artkułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-04-14


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-04-11


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-04-07


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2014-04-07


Ocena zasobów pomocy społecznej 2014-03-07


Ocena zasobów pomocy społecznej 2014-03-07


Dział Czynszów 2014-03-07


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2014-03-05


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2014-03-05


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2014-03-05


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2014-02-25


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2014-02-25


Statut 2014-02-25


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bielska-Białej z realizacją programu profilaktycznego 2014-02-20


Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-02-14


Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-02-07


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bielska-Białej z realizacją programu profilaktycznego 2014-02-05


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-02-05


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla MOPS w Bielsku-Białej 2014-02-05


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Czynszów MOPS 2014-01-15


Stypendia szkolne 2014-01-15


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Czynszów MOPS 2013-12-30


Dział Czynszów 2013-12-30


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych z kremacją dla MOPS w Bielsku-Białej 2013-12-17


Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2013-12-13


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2013-12-13


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-11-13


Stypendia szkolne 2013-10-16


Dział Pieczy Zastępczej 2013-10-16


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-09-03


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-08-22


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2013-08-22


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz) 2013-08-22


Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz) 2013-08-22


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (otwórz) 2013-08-22


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2013-08-22


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2013-08-22


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2013-08-22


Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz) 2013-08-22


Becikowe 2013-08-22


Zespół poradnictwa specjalistycznego 2013-08-13


Zespół poradnictwa specjalistycznego 2013-08-13


Zespół poradnictwa specjalistycznego 2013-08-13


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2013-08-08


Stypendia szkolne 2013-07-25


Stypendia szkolne 2013-07-25


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: 2013-06-18


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2013-06-12


Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia (ZDiO) 2013-06-07


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-05-20


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodziezy z terenu Miasta Bielska-Białej z realizacją programu profilaktycznego 2013-05-15


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-05-08


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-04-26


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-04-26


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu p.n. "Bielsko-Biała łączy ludzi" w okresie od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku 2013-04-16


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2013-03-27


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku-Białej 2013-03-27


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-03-25


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2013-03-25


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2013-03-25


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2013-03-25


Stypendia szkolne 2013-03-18


Dział Usług Opiekuńczych 2013-03-14


Dział Czynszów 2013-03-14


Ocena zasobów pomocy społecznej 2013-03-12


Mieszkania przejściowe 2013-02-15


Noclegownia 2013-02-15


Dom dla Bezdomnych 2013-02-15


Świadczenia Wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej 2013-02-15


Dział Świadczeń 2013-02-15


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2013-02-15


Dział Administracyjny 2013-02-14


Dział Księgowości 2013-02-14


Zespół d/s Pomocy Instytucjonalnej (Dz. Profilaktyki Społecznej) 2013-02-14


Zespół ds. Obsługi Programu Prac Społecznie-Użytecznych (ZPSU) 2013-02-14


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-02-07


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych oraz niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-23


Dział Świadczeń Rodzinnych 2013-01-18


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych oraz niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-17


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych oraz niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-15


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych oraz niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-14


Stypendia szkolne 2013-01-07


Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2013-01-02


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-12-27


Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-12-19


Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-12-13


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-12-13


Przetarg nieograniczony na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-12-07


Przetarg nieograniczony na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-23


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-23


Otwarty nabór partnera – instytucji naukowo-badawczej zainteresowanego realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu p.n.: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrud 2012-11-23


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-23


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-23


Przetarg nieograniczony na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-23


XVII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej 2012-11-23


Przetarg nieograniczony na wymianę rurociągów wodnych w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-15


Przetarg nieograniczony na wymianę rurociągów wodnych w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-11-12


Przetarg nieograniczony na wymianę rurociągów wodnych w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-10-26


Przetarg nieograniczony na wymianę rurociągów wodnych w piwnicy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-10-26


Stypendia szkolne 2012-09-26


Dział Opieki Zastępczej 2012-09-26


Dział Pomocy Środowiskowej 2012-09-26


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-09-17


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-09-11


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-09-11


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-09-10


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-09-06


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-09-06


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2012-09-06


Informacja dla osób niepełnosprawnych 2012-09-06


Informacja dla osób niepełnosprawnych "AKTYWNY SAMORZĄD" 2012-09-06


Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych MOPS 2012-09-06


Unieważnienie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-06


Unieważnienie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu ochrony fizycznej pierwszego stopnia 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze ofert dotyczących przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opieki nad dziećmi w miejscu ich zamieszkania. 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kursu prawa jazdy kat. C. 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta 2012-09-06


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstaw 2012-09-06


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej w ramach realizowanego projektu pn.: „In 2012-09-06


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2012-09-06


Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na dostawę kas fiskalnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej dostawy artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej dostawy tuszy, tonerów i taśm dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzątanie pomieszczeń MOPS w Bielsku - Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla beneficjantów projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla beneficjantów projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi". 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na dostawę tuszy, tonerów i taśm dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej prowadzonym w trybie zapytania o cenę 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń MOPS w Bielsku - Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonanie usług opiekuńczych. 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczacej przetargu nieograniczonego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na zorganizowanie szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń zawodowych dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko - Biała łączy ludzi" 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na dostawę tuszy, tonerów i taśm dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na dostawę artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej prowadzonym w trybie zapytania o cenę 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych MOPS w Bielsku - Białej prowadzonym w trybie zapytania o cenę 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty 2012-09-06


Informacj o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej dostawy metalowych szaf i szafek biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2012-09-06


Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej zamówienia publicznego na dostawę środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej przetargu nieograniczonego na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-09-06


Ogłoszenie o zawarciu umowy dotyczącej przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-09-06


Żłobek Miejski w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. płacowo-kadrowych 2012-09-06


Informacja o wyniku otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku ogłoszonego w dniu 10 listopada 201 2012-09-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 7 września 2010r. na stanowisko PODINSPEKTORA w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2012-09-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 10 marca 2010r. na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2012-09-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2010r. na stanowisko GŁÓWNEGO SPECJALISTY w Zespole ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2012-09-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 10 marca 2010r. na stanowisko referenta w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrdoku Pomocy Społecznej 2012-09-06


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-08-27


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: 2012-08-27


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-08-27


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: 2012-08-27


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2012-08-27


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opieki nad dziećmi w miejscu ich zamieszkania na czas uczestnictwa ich opiekunów - klientów MOPS w Bielsku-Białej w zajęciach aktywizujących w ramach Proje 2012-08-27


Stypendia szkolne 2012-07-04


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Czynszów MOPS 2012-07-03


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2012-06-11


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2012-05-29


Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-29


Statut 2012-05-23


Regulamin organizacyjny 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 25 listopada 2009r. na stanowisko podinspektora w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-23


Nabór partnerów do projektu p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi” 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Dziale ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 18 sierpnia 2008r. na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 17 października 2008r. na stanowisko starszego inspektora w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 lipca 2008r. na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 lipca 2008r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 12 września 2008r. na stanowisko Starszy inspektor-kasjer w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 06 czerwca 2008r. na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-23


Informacja o wynikiu naboru ogłoszonego w dniu 16 lipca 2008r. na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrdoku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-23


Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora w Dziale Księgowości w MOPS 2012-05-23


Regulamin organizacyjny 2012-05-23


Regulamin organizacyjny 2012-05-23


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-22


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-05-15


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-05-09


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-04-19


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-04-19


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS 2012-04-19


Żłobek Miejski 2012-04-19


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego przez MOPS w Bielsku-Białej w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 2012-04-19


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Bielska-Białej 2012-04-18


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-04-16


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-04-13


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2012-04-11


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-04-11


Stypendia szkolne 2012-03-20


Ogłoszenie o składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przeznaczonych do sprzedaży pozaaukcyjnej 2012-03-06


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ W ZWIĄZKU Z POWODZIĄ W MAJU 2010 2012-03-06


Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej dotyczący konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzi 2012-03-06


Dzień Wolny od Pracy - Wigilia 2008 2012-03-06


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej prowadzi nabór wolontariuszy do kolejnej edycji programu „Starszy Brat - Starsza Siostra”. 2012-03-06


Pomoc dla Powodzian - Umarzalne pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. 2012-03-06


Informacja dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON 2012-03-06


Dział Czynszów 2012-03-06


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZA w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 1/2 etatu 2012-02-22


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-02-07


Ocena zasobów pomocy społecznej 2012-02-06


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS 2012-02-02


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku 2012-01-26


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące wykonania i dostawy druków, ulotek, map i książek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-01-24


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-01-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS 2012-01-12


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2012-01-11


Stypendia szkolne 2012-01-09


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-01-09


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2012-01-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-01-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-01-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-01-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-01-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-01-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2012-01-09


Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2012-01-03


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2011-12-30


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2011-12-13


Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2011-12-09


Przetarg nieograniczony na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2011-12-07


Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2011-11-24


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2011-10-26


Stypendia szkolne 2011-10-13


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu ochrony fizycznej pierwszego stopnia dla uczestnika Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2011-09-27


Stypendia szkolne 2011-08-18


Dział Świadczeń Rodzinnych 2011-08-09


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2011-08-03


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opieki nad dziećmi w miejscu ich zamieszkania na czas uczestnictwa ich opiekunów - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zajęcia 2011-07-27


Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kursu prawa jazdy kat. C dla uczestników Projektu pn.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2011-07-27


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej. 2011-07-07


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-07-07


Stypendia szkolne 2011-07-01


Stypendia szkolne 2011-07-01


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej. 2011-06-27


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-06-17


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-06-16


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-06-15


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej w ramach realizowanego projektu pn.: „In 2011-06-09


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-06-06


Otwarty nabór partnera – instytucji naukowo-badawczej zainteresowanego realizacją zadań merytorycznych w ramach projektu p.n.: „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrud 2011-06-06


Dział Czynszów 2011-06-06


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-05-31


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-05-30


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-05-24


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-05-20


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-05-17


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej w ramach realizowanego projektu pn.: „In 2011-05-17


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania problemów społecznych na podstawie dokumentacji instytucji obsługujących mieszkańców miasta Bielska-Białej w ramach realizowanego projektu pn.: „In 2011-05-16


Przetarg nieograniczony na wykonywanie badania świadomości i opinii mieszkańców Bielska-Białej na temat sytuacji społecznej oraz podstawowych aspektów życia miejskiego 2011-05-16


Żłobki 2011-04-14


Stypendia szkolne 2011-04-05


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2011-03-22


Stypendia szkolne 2011-03-17


Dział Pomocy Środowiskowej 2011-03-08


Profilaktyka Bezrobocia (Dz. Profilaktyki Społecznej) 2011-03-03


Zespół d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. Profilaktyki Społecznej) 2011-03-03


Dział Administracyjno-Gospodarczy 2011-03-03


Dział Czynszów 2011-03-03


Dział Osobowo-Organizacyjny 2011-02-03


Żłobki 2011-02-03


Żłobki 2011-02-03


Ustawa 2011-01-27


Schemat organizacyjny 2011-01-27


Regulamin organizacyjny 2011-01-27


Stypendia szkolne 2011-01-10


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-12-30


Dział Pomocy Środowiskowej 2010-12-15


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-12-15


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-12-15


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 2010-12-15


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2010-12-14


Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2010-12-06


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” na 2011 r. 2010-11-08


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”. 2010-11-08


Świadczenie usług polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”. 2010-11-08


Świadczenie usług polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”. 2010-11-08


Stypendia szkolne 2010-10-27


Statut 2010-10-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2010-10-05


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla beneficjantów projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2010-09-21


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2010-09-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2010-09-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2010-09-07


Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności 2010-09-03


Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności 2010-09-03


Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności 2010-09-03


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla beneficjantów projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2010-08-25


Stypendia szkolne 2010-07-20


Stypendia szkolne 2010-07-20


Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla beneficjantów projektu pn: "Bielsko-Biała łączy ludzi" 2010-07-14


Stypendia szkolne 2010-04-29


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS 2010-04-19


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty - 1/2 etatu w Zespole ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2010-04-19


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2010-04-12


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Księgowości MOPS 2010-04-02


Dział Świadczeń Rodzinnych 2010-04-02


Przetarg nieograniczony na dostawę niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2010-03-26


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2010-03-24


Stypendia szkolne 2010-03-24


Przetarg nieograniczony na dostawę niszczarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2010-03-22


Dział Czynszów 2010-03-10


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2010-03-10


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-03-01


Noclegownia 2010-03-01


Mieszkania przejściowe 2010-03-01


Dom dla Bezdomnych 2010-03-01


Żłobki 2010-03-01


Żłobki 2010-03-01


Stypendia szkolne 2010-02-23


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-02-10


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-01-13


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2010-01-13


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Księgowości MOPS - 3/4 etatu 2009-12-31


Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2009-12-22


Stypendia szkolne 2009-12-15


Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2009-12-11


Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Bielsku-Białej 2009-12-10


Przetarg nieograniczony na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2009-11-30


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2009-10-26


Stypendia szkolne 2009-10-06


Dział Świadczeń Rodzinnych 2009-09-01


Dział Świadczeń Rodzinnych 2009-09-01


Dział Świadczeń Rodzinnych 2009-09-01


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2009-09-01


Dział Świadczeń 2009-07-28


Stypendia szkolne 2009-07-28


Stypendia szkolne 2009-07-27


Stypendia szkolne 2009-07-27


Dział Świadczeń 2009-07-27


Zespół ds. Programów Społecznych 2009-07-08


Dział Świadczeń 2009-07-08


Strona Główna 2009-07-02


Strona Główna 2009-07-02


Strona Główna 2009-06-25


Strona Główna 2009-06-25


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2009-04-15


Dział Świadczeń Rodzinnych 2009-03-30


Dział Czynszów 2009-03-19


Statut 2009-02-03


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2009-01-22


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2009-01-16


Dział Pomocy Środowiskowej 2009-01-12


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2009-01-12


Dział Usług 2009-01-12


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 4 listopada 2008r. na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2009-01-07


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii 2009-01-07


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2009-01-07


Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 2009-01-02


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii 2008-12-23


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Zespole ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2008-12-23


Ustawa 2008-12-15


Regulamin organizacyjny 2008-12-15


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-12-12


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-12-11


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 18 sierpnia 2008r. na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-12-08


Dział Świadczeń Rodzinnych 2008-12-08


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2008-11-26


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora w Dziale Księgowości MOPS 2008-11-03


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 20 maja 2008r. na stanowisko inspektora ds. BHP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 listopada 2007r. na stanowisko starszego inspektora w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 listopada 2007r. na stanowisko podinspektora w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i łóżek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyborze oferty dotyczącej dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniach archiwum Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Czynszów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 18 maja 2007r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 16 marca 2007r. na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 06 marca 2007r. na stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 06 lutego 2007r. na stanowisko Radcy Prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 06 marca 2007r. na stanowisko urzędnicze w Zepole ds. Windykacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 marca 2007r. na stanowisko Kierownika w Dziale Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 06 marca 2007r. na stanowisko urzędnicze w Dziale Czynszów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 14 marca 2007r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-17


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 lipca 2008r. na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-10-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 lipca 2008r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-10-06


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2008-10-06


Lista Kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora - Kasjera w Dziale Księgowości MOPS 2008-10-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 06 czerwca 2008r. na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-10-06


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora - Kasjera w Dziale Księgowości MOPS 2008-09-29


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-09-26


Strona Główna 2008-09-10


Strona Główna 2008-09-10


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2008-09-05


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-09-05


Informacja o wynikiu naboru ogłoszonego w dniu 16 lipca 2008r. na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrdoku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-09-04


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-09-04


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-09-03


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2008-09-01


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłąsza nabó na dwa wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2008-08-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej 2008-07-31


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Księgowego 2008-07-29


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego 2008-07-29


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2008-07-23


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2008-07-17


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2008-07-17


DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 2008-07-17


Dział Świadczeń Rodzinnych 2008-07-15


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej 2008-07-08


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego 2008-07-08


XVII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej 2008-07-02


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej poszukuje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Rehabilitacji Społecznej 2008-06-26


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2008-06-23


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko: INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2008-06-06


Dział Czynszów 2008-05-28


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2008-05-26


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2008r. na stanowisko starszego inspektora w Dziale Księgowości w MOPS 2008-05-20


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora w Dziale Księgowości 2008-04-28


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku-Białej 2008-03-28


Dział Świadczeń Rodzinnych 2008-03-19


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS 2008-03-06


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2008-02-07


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2008-01-29


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2008-01-09


Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych i łóżek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-12-10


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-12-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 listopada 2007r. na stanowisko podinspektora w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2007-12-06


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 07 listopada 2007r. na stanowisko starszego inspektora w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2007-12-06


Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych i łóżek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-12-04


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2007-12-04


Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych i łóżek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-11-29


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora w Dziale Księgowości MOPS 2007-11-27


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Księgowości MOPS 2007-11-27


Przetarg nieograniczony na dostawę metalowych szaf i szafek biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-11-27


Przetarg Nieograniczony na dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych w pomieszczeniach archiwum Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-11-09


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Profilaktyki Społecznej 2007-11-07


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Dziale Opieki nad Dziackiem i Rodziną 2007-11-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-11-05


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 2007-10-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Profilaktyki Społecznej MOPS 2007-09-26


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2007-09-14


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2007-09-04


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 5 lipca 2007r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-08-28


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-07-31


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego 2007-07-23


Informacja o wyborze oferty dotyczącej dostawy środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-07-18


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2007-07-10


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-07-10


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Czynszów MOPS w Bielsku-Białej 2007-07-10


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-07-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-07-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-07-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-07-09


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-07-06


Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-07-03


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Czynszów MOPS 2007-06-28


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 18 maja 2007r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-06-28


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-06-22


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego 2007-06-15


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Opiekuńczych 2007-06-15


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości MOPS 2007-06-15


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na trzy wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku-Białej 2007-06-12


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2007-06-01


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2007-05-30


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2007-05-22


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego 2007-05-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2007-05-18


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej MOPS w Bielsku-Białej 2007-05-14


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2007-05-14


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2007-05-07


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-05-07


Przetarg Nieograniczony na Bony Towarowe 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 2005r. 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Artykułów Biurowych 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na dostawę i instalację komputerów wraz z peryferiami i oprogramowaniem oraz elementami sieci 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Usługi Opiekuńcze 2006r. 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Wykonanie Sieci Teleinformatycznej 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Zakup „Gorących Posiłków” dla Podopiecznych MOPS 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Zakup Bonów Towarowych dla Podopiecznych MOPS 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Sprzątanie Pomieszczeń MOPS 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Samochodu Osobowego typu Kombi lub Van 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Wykonywanie i Dostawę Druków 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Artykułów Spożywczych 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Środków Czystości 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Artykułów Spożywczych 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Artykułów Biurowych 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na dostawę i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-04-25


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług księgowych, na potrzeby projektu pt. „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego 2007-04-25


Przetarg Nieograniczony na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 2007-04-25


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku-Białej 2007-04-19


Dział Usług 2007-04-19


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 29 września 2006r. na stanowisko referenta ds. informatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2007-04-04


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 18 września 2006r. na stanowisko inspektora ds. projektów unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2007-04-04


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2006r. na stanowisko podinspektora w dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2007-04-04


Informacja dotycząca listy osób ubiegających się o stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2007-04-04


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2007-04-04


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości 2007-04-04


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Windykacji 2007-04-04


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na wolne stanowisko kierownika w Dziale Usług Opiekuńczych 2007-04-04


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko urzędnicze w Dziale Czynszów 2007-04-04


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego 2007-04-03


Dział Usług 2007-04-03


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika w Dziale Usług Opiekuńczych 2007-03-23


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Czynszów 2007-03-21


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowości 2007-03-21


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Windykacji 2007-03-21


Dział Świadczeń Rodzinnych 2007-03-20


Informacja dotycząca listy osób ubiegających się o stanowisko Radcy Prawnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej 2007-03-06


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Windykacji 2007-03-06


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej 2007-02-26


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego 2007-02-23


Strona Główna 2007-02-23


Strona Główna 2007-02-23


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 6 lipca 2006r. na stanowisko Kierownika Działu Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2007-02-20


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego 2007-02-20


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego 2007-02-19


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług księgowych, na potrzeby projektu pt. „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego 2007-02-01


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-01-30


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług księgowych, na potrzeby projektu pt. „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego 2007-01-30


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-01-19


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w dziale Księgowości 2007-01-19


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2007-01-15


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2007-01-15


Przetarg nieograniczony na dostawę i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-01-04


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-12-15


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-12-15


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-12-15


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2006-12-08


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-12-08


Dział Świadczeń Rodzinnych 2006-11-30


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-28


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko inspektora ds. projektów unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2006-11-23


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko referenta ds. informatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2006-11-23


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2006-11-23


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych 2006-11-22


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-22


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-22


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2006-11-22


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2006-11-15


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2006-11-15


Redakcja Biuletynu 2006-11-14


Dział Świadczeń 2006-11-14


Statut 2006-11-14


Regulamin organizacyjny 2006-11-14


Schemat organizacyjny 2006-11-14


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2006-11-14


Dział Świadczeń 2006-11-14


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-14


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych 2006-11-08


Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-06


Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-06


Przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-11-06


Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2006-10-30


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-10-26


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. informatyzacji 2006-10-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. projektów unijnych 2006-10-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. projektów unijnych 2006-10-18


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. informatyzacji 2006-10-18


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-10-16


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-10-06


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Artykułów Biurowych 2006-09-29


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-29


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-21


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-18


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Akcesoriów Komputerowych 2006-09-18


Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych 2006-09-14


Lista kandydatów, którzy złożyli oferty na stanowisko kierownika Działu Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2006-09-08


Przetarg Nieograniczony na Dostawę Artykułów Biurowych 2006-08-22


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej poszukuje kandydata na stanowisko kierownika działu księgowości 2006-07-28


Nabór pracowników 2006-07-06


Dział Świadczeń Rodzinnych 2006-05-18


title 2006-05-18


Dział Rehabilitacji Społecznej (PFRON) 2006-03-28


Dział Czynszów 2006-03-20


Zespół ds. Programów Społecznych 2006-03-20


Schemat organizacyjny 2005-12-06


Schemat organizacyjny 2005-12-06


Przetarg Nieograniczony na Zakup Bonów Towarowych dla Podopiecznych MOPS 2005-11-09


Przetarg Nieograniczony na Zakup „Gorących Posiłków” dla Podopiecznych MOPS 2005-11-09


Statut 2005-11-02


Uchwała 2005-11-02


Przetarg Nieograniczony na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 2006r. 2005-11-02


Strona Główna 2005-09-14


Strona Główna 2005-09-14


Dział Czynszów 2005-09-14


Dział Osobowo-Organizacyjny 2005-09-14


W spr. Udzielania Pomocy w Dożywianiu oraz Zasad Zwrotu Wydatków na Dożywianie, Pomoc Rzeczową i Zasiłki Celowe 2005-05-16


W spr. Udzielania Pomocy w Dożywianiu oraz Zasad Zwrotu Wydatków na Dożywianie, Pomoc Rzeczową i Zasiłki Celowe 2005-05-16


Dział Świadczeń Rodzinnych 2005-05-16


Zespół ds. Programów Społecznych 2005-04-22


Strona Główna 2005-02-28


Strona Główna 2005-02-28


Strona Główna 2005-02-28


Przetarg Nieograniczony na Usługi Opiekuńcze 2004-11-18


Schemat organizacyjny 2004-08-24


Ustawa 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Strona Główna 2004-08-18


Regulamin organizacyjny 2004-08-18


Kierownictwo 2004-08-18